210506. Dat is het magische getal. Met die code kunnen je cliënten aanspraak maken op extra belastingaftrek, mits ze investeren in energiebesparende maatregelen. Die aftrek heet de EIA, de energie-investeringsaftrek. Dit komt neer op een extra aftrekbaar percentage van 45,5 procent, wat weer leidt tot een effectieve belastingvermindering van 11,4 procent op de winst. Kortom: zeker de moeite waard om cliënten te overtuigen van de voordelen hiervan. 

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de energie-investeringsaftrek in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen. Dit kan het verminderen van de CO2-uitstoot zijn, investeren in groene energie of technologie toepassen die leidt tot minder energieverbruik. Om van de aftrekregeling gebruik te maken, moet je een officiële aanvraag doen. Dit proces staat uitgebreid omschreven op de website van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

We gaan hier niet de hele aanvraagprocedure doornemen, maar één aspect is wel heel belangrijk om te benoemen: de energielijst. Hierop staan alle investeringen die door de overheid goedgekeurd zijn en dus in aanmerking komen voor de aftrek. Onze producten vallen onder de code 210506: led-verlichtingssysteem.  

 

Het vervangen van traditionele verlichting, zoals TL-buizen, is een goede manier om duurzamer met energie om te gaan. Door te investeren in dergelijke non-invasieve renovaties kunnen je cliënten een significante besparing op hun energiekosten realiseren. En daar komt dus nog een aanzienlijke belastingverlaging bovenop, als ze hiervoor een aanvraag doen. Meer weten over de energie-investeringsaftrek? Bel of mail ons vooral. We leggen het graag uit. 

Back To Top